Program

W przedszkolu i zerówce dzieci uczą się czytać metodą sylabową, która według nas jest najbardziej przyjazną dziecku metodą nauki czytania.

Nauka w klasach starszych jest prowadzona według programu Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczonego dla szkół polonijnych. Podstawę programową dla szkół polonijnych można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - orpeg.pl.
Każde dziecko otrzymuje na koniec roku świadectwo ukończenia danej klasy. Można również za naszym pośrednictwem ubiegać się o legitymację szkolną upoważniającą do korzystania z różnych zniżek w Polsce.

Uczymy nie tylko języka polskiego, zapoznajemy dzieci również z polskimi legendami, piosenkami, utworami literackimi, tradycjami, wplatamy elementy historii i geografii Polski, starając się w ten sposób zaszczepić w nich miłość do ojczyzny.