O Nas

Polska Szkoła w Swords została założona w 2015 roku. Jesteśmy pierwszą szkołą w Irlandi o profilu dogoterapeutycznym. Działamy pod patronatem fundacji Animal Therapy Ireland.

Ogromną rolę w naszej placówce odgrywa nauka przez zabawę, z wykorzystaniem metod aktywizujących i multisensorycznych. Dzieci o wiele łatwiej zapamiętują różne treści, kiedy przekazywane są one w sposób atrakcyjny i przyjazny. Dzięki temu szkoła staje się miejscem ciekawym i pełnym przygód!

W przedszkolu i zerówce dzieci uczą się czytać metodą sylabową, która według nas jest najbardziej przyjazną dziecku metodą nauki czytania. Nauka w klasach starszych jest prowadzona według programu Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczonego dla szkół polonijnych. Każde dziecko otrzymuje na koniec roku świadectwo ukończenia danej klasy.

Uczymy nie tylko języka polskiego, zapoznajemy dzieci również z polskimi legendami, piosenkami, utworami literackimi, tradycjami, wplatamy elementy historii i geografii Polski, starając się w ten sposób zaszczepić w nich miłość do ojczyzny.